Μέγεθος

bnr1

Καλύπτουμε
όλο σχεδόν το φάσμα της
απεικονιστικής διάγνωσης.

Ο συμπολίτης μας δεν
ταλαιπωρείται,
αισθάνεται ασφαλής
χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις.

Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε τον ιστότοπο του Ιδιωτικού Πολυϊατρείου ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ Γιαννιτσών Ι.Α.Ε. (εφεξής AsklipiosMedica.gr), καθώς επίσης και ότι αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τα νομικά κείμενα του ιστοτόπου.

Ο AsklipiosMedica.gr είναι ένας δωρεάν ιστότοπος, διαθέσιμος μέσω του Internet τον οποίο μπορεί να τον χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε με τρόπο συνεπή και βάση της ισχύουσας νομοθεσίας. Χρησιμοποιώντας τον AsklipiosMedica.gr, συμφωνείτε να υπόκεισθε και να τηρείτε τους Όρους Χρήσης, ως αν είχατε υπογράψει αυτή τη Συμφωνία.

Τα δικαιώματα σχεδιασμού, τα περιεχόμενα και οι όποιες λειτουργίες περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστότοπο ελέγχονται και διαχειρίζονται από τον AsklipiosMedica.gr και αποτελούν περιουσία του και μόνο.

Ο AsklipiosMedica .gr δικαιούται να διακόψει ή να τροποποιήσει οποιοδήποτε τμήμα των ιστοσελίδων του κατά τη διακριτική του ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η χρήση υλικού από τα περιεχόμενα του παρόντος ιστότοπου, όπως επίσης και η αντιγραφή, διανομή, αναμετάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας βρίσκεται στον ιστότοπο αυτό, χωρίς την πρότερη έγγραφη έγκριση από τον AsklipiosMedica.gr. Τονίζεται δε ότι απαγορεύεται αυστηρά η χρήση από τρίτους των λογότυπων, εμπορικών σημάτων, εικαστικών δημιουργικών και διακριτικών γνωρισμάτων που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο.

Παρότι έχει ληφθεί κάθε μέριμνα για την ακρίβεια του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου, ο AsklipiosMedica.gr δεν φέρει καμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από την ανάγνωση των περιεχομένων του ιστοτόπου αυτού ή την παρερμηνεία των αναγραφόμενων σε αυτό.

Επίσης, ο AsklipiosMedica.gr δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που υποστεί ο επισκέπτης του ιστοτόπου από την πλοήγησή του σε αυτό ή από την αδυναμία χρήσης αυτού, τις διακοπές ή τις καθυστερήσεις κατά τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου.

Οι σύνδεσμοι προς εξωτερικές/τρίτες ιστοσελίδες παρέχονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση και πληροφόρηση των επισκεπτών. Χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους αυτούς πλοηγείστε εκτός του παρόντος ιστοτόπου, οπότε ο AsklipiosMedica.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τη διαθεσιμότητά τους.

Σε περίπτωση που η πρόσβαση σε ιστοσελίδες ή υπηρεσίες του AsklipiosMedica.gr προϋποθέτουν την χρήση ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password), ο χρήσης αυτών ευθύνεται αποκλειστικά για τυχόν διαρροή ή αυθαίρετη ή παράνομη χρήσης αυτών από τον ίδιο ή τρίτους.

Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου (Privacy Notice)

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του AsklipiosMedica.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Με την επιφύλαξη κάθε εν γένει δικαιώματος, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά εδώ.

Στοιχεία

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ MEdica Γιαννιτσών ΙΑΕ

Σταδίου 13, 581 00, Γιαννιτσά
Τηλ. Κέντρο 23820 23728 - 29
info@asklipiosmedica.gr

Συμβάσεις

Με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία

ΕΟΠΥΥ

& όλες τις ιδιωτικές ασφάλειες

Ραντεβού

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ MEdica Γιαννιτσών

Κλείστε Online Ραντεβού

Συνεργασίες

Γενική Κλινική ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έδεσσας

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ Πολυϊατρείο Έδεσσας